Recent Punishments by SloLeGeNd - LiteBans

Recent Punishments by SloLeGeNd

TypePlayerModeratorReasonDateExpiresServer
Warning

puk1

SloLeGeNd
Ne zmerjaj ljudi brez razloga, prosim.August 05, 2020, 11:04August 12, 2020, 11:04 (Expired)*
«
»
Page 1/1